Hledat
Pokročilé hledání
15. 2. 2015: Deadline pro zasílání článků do březnového čísla Central European Business Review

15.2.2015

Recenzovaný časopis Central European Business Review (CEBR) publikuje anglicky psané vědecké články z oblasti managementu, marketingu, podnikových financí, řízení lidských zdrojů, logistiky a podnikání. Deadline pro zasílání článků do březnového čísla je 15. února 2015.

Časopis je indexován v databázích EBSCO, IndexCopernicus, ProQuest, RSCI – Russian Science Citation Index (eLIBRARY.RU), OCLC WorldCat, BASE, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EconBiz, Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), RePEc, Google Scholar, Cabell’s Directory of Publishing Opportunities, Academic Journals Database, Libraries Resource Directory, CiteULike, Global Impact Factor (GIF), Open J-Gate, ResearchBib, Wilbert, Open Academic Journals Index (OAJI), a Electronic Journals Library.

Pro více informací navštivte stránky Central European Business Review.