Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

19.10.2017 13:00 - 28.11.2017 13:00 - Kurz pro učitele

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Náš tým

Na výuce kurzů a workshopů se podílejí:

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., VŠE – KMPS

Ing. Helena Hrůzová, CSc., VŠE – KM

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., VŠE – KMPS

PhDr. Hana Košťálová, Kritické myšlení, o. s.

Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D., VŠE – KM

Ing. Hana Lorencová, Ph.D., VŠE – KMPS

PhDr. Simona Měchová, Ph.D., externí lektor

prof. Ing. Ivan Nový, CSc., VŠE – KMPS

MgA. Stanislav Zeman, MBA, externí lektor