Hledat
Pokročilé hledání
Stanovení bodové hranice pro přijetí na bakalářské obory FPH

Související stránky

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. stanovil podmínky pro přijetí na bakalářské obory vyučované v českém jazyce takto: Nutnou podmínkou je složení každé z dílčích přijímacích zkoušek alespoň na 50 bodů. Pro obor Arts management stanovil pro přijetí celkový součet bodů 196 a vyšší, pro obor Podniková ekonomika a management 130 a vyšší.

Gratulujeme všem přijatým ke studiu, pokud jste dosud neodevzdali maturitní vysvědčení a případně nostrifikaci, učiňte tak co nejdříve - kontaktní osobou je paní Hana Dudová, Rajská budova 412.

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o přezkoumání. Vzor žádosti je na fakultních stránkách.