Termíny

22.1.2018 - 23.1.2018 - Kurz pro veřejnost: B2B Strategický Marketing hrou

Hledat
Pokročilé hledání
Potvrzení learning agreement během letních prázdnin

Související stránky

9.7.2014 13:00

Během letních prázdnin roku 2014 si studenti mohou nechat potvrdit studijní smlouvu (learning agreement) před výjezdem do zahraničí u proděkana pro mezinárodní vztahy prof. Soukupa v kanceláři RB 339 v těchto termínech:

9.7. (středa) 13 – 14 hodin
28.7. (pondělí) 13 – 14 hodin
18.8. (pondělí) 13 – 14 hodin
26.8. (úterý) 13 – 14 hodin

Ve stejných termínech si lze nechat potvrdit i změny studijní smlouvy, ke kterým došlo během studia v zahraničí. Při žádosti o změnu je třeba doložit také datum zaslání e-mailu, kterým Vám proděkan pro zahraniční vztahy vyjádřil svůj souhlas se změnami v learning agreement.

Uznávání předmětů vystudovaných v zahraničí: žádost o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí společně s výpisem studijních výsledků (transcript of records ze zahraniční školy) se předkládá proděkance pro studium.