27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

31.10.2017 - Snídaně s děkanem

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zveřejněny kompletní výsledky přijímacích zkoušek na navazující magisterské studium

V InSIS byly zveřejněny výsledky uchazečů o studium na obou navazujících magisterkých oborech vyučovaných v českém jazyce včetně rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Uchazeči ho najdou po zadání svého rodného čísla v InSIS. Úspěšným uchazečům gratulujeme a připomínáme, že zápis do studia probíhá již zítra 1. července 2016 v RB 101 v 11:00. Podmínkou zápisu do studia je doložení úspěšného ukončení bakalářského studia. Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o přezkum. Vzor žádosti je uveden na úřední desce fakulty.