Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentační středisko

Útvar FPH v přímé podřízenosti proděkana pro vědu.
Zabezpečuje

ve vztahu k doktorskému studiu:

  • organizaci přijímacího řízení,
  • vedení studijní agendy
  • organizaci obhajob disertačních prací
  • organizaci odborných akcí

pro učitele fakulty:

  • organizuje činnosti spojené s průběhem habilitačního nebo profesorského řízení
  • spolupracuje při evidování publikační činnosti pracovníků FPH
  • organizuje odborné akce v rámci vědy a výzkumu na FPH

(knihovnický fond FPH převeden na knihovnu VŠE, Ing. Bělohoubková, belohoub [at] vse.cz)

Vedoucí dokumentačního střediska:

Ing. Blanka Richtrová

kontakt:

studijní referentka doktorského studia FPH - 347 RB

telefon: 224098 347

e-mail: blanka.richtrova@vse.cz