Hledat
Pokročilé hledání
Profil

Úvodní slovo děkana

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) patří mezi nejuznávanější fakulty se zaměřením na management ve střední a východní Evropě. Našim posláním je vytvářet a předávat znalosti, rozvíjet dovednosti a formovat postoje pro úspěšné řízení firem a organizací v měnícím se globálním prostředí. Absolventi FPH VŠE nacházejí uplatnění v nadnárodních korporacích, v malých a středních podnicích, kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní podnikání.

Hlavními prioritami fakulty jsou:

  • excelentní pedagogická činnost založená na nejmodernějších vzdělávacích metodách;
  • mezinárodně uznávaná vědecko-výzkumná činnost, která je přínosná pro akademickou sféru i praxi;
  • internacionalizace pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti;
  • úzké provázání pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti s praxí;
  • rozvoj vztahů s absolventy fakulty.

Studijní a pedagogická činnost

Fakultu navštěvuje přibližně 3 500 studentů denního studia. Zájemcům o studium nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské obory. Dva z našich programů - International Management CEMS (CEMS MIM) a Management (dříve Podniková ekonomika a management) se pravidelně umísťují v prestižním celosvětovém žebříčku Financial Times. V roce 2015 se program International Management CEMS umístil na 4. pozici a program Management obsadil 72. pozici.

Kromě toho fakulta nabízí 13 vedlejších specializací. Mezi nimi jsou například Consulting, Personální management, Turnaround Management, Management kvality a Lean Six Sigma, Marketing, Sales Management, Projektový management. 

Přehled oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia zachycuje následující tabulka s odkazy na jmenované obory:

  Jazyk výuky Jazyk výuky Jazyk výuky
Stupeň

český

anglický

ruský

Bc.
Ing.

x

Ph.D.

x

 

Internacionalizace studia

Fakulta podnikohospodářská nabízí i programy vyučované plně v anglickém či ruském jazyce. Samozřejmostí studia oborů v češtině jsou předměty vyučované v cizím jazyce. Studenti si mohou vybrat předměty jak ve standardních jazycích, jako je angličtina, francouzština, němčina, španělština či ruština, v nabídce jsou však i předměty vyučované například v čínštině, portugalštině či švédštině. Mnozí studenti využívají možnosti účastnit se výměnných programů na partnerských univerzitách v zahraničí, studovat na jakékoli zahraniční univerzitě jako "free mover", nebo se podílet na mezinárodních letních školách.

Obor International Management CEMS (CEMS MIM) je pro FPH VŠE klíčovým magisterským programem, který patří k nejlepším na světě. Aliance CEMS sdružuje 30 prestižních vysokých škol, které nabízejí tento obor. O výlučnosti programu svědčí i fakt, že pouze jediná vysoká škola v dané zemi může nabízet tento magisterský program. International Management realizovaný na FPH VŠE přijímá každý rok pouze 50 zájemců z celého světa.

V rámci CEMS programu fakulta spolupracuje s mezinárodně uznávanými univerzitami jako University of St. Gallen, London School of Economics, Università Bocconi, HEC v Paříži, ESADE Business School a University of Sydney.

Věda a výzkum

Fakulta podnikohospodářská je zapojena do různých typů výzkumů jak základního, aplikovaného, tak i smluvního výzkumu. Protože v současnosti je výzkum hlavní prioritou naší fakulty, usilujeme o to, aby výsledky našeho základního výzkumu byly publikovány v odborných publikacích zaměřených na ekonomiku, business, management, podnikání a další příbuzné oblasti.

Akademičtí pracovníky Fakulty podnikohospodářské zveřejňují své články například v časopise Frontiers in Psychology, Regional Studies, Journal of Management Inquiry or Information Processing & Management. Zároveň jsou zapojeni do mnoha českých, ale i mezinárodních výzkumných projektů převážně v oblasti managementu a podnikání. V současné době patří mezi výzkumné aktivity například projekty TA ČR, Kulturní přístupy v oblasti ekonomické samoudržitelnosti, Podnikání: Rodinné hodnoty a nezaměstnanost mladých v Evropě (CUPESSE) v rámci European Union’s Seventh Framework.

Členové fakulty jsou zapojeni i v profesních asociacích. Jmenovat můžeme například the Academy of Management, the European Academy of Management, the International Association of Applied Psychology, the Academy of International Business, the Project Management Institute a mnoho dalších. Naši akademici se podílí na smluvních výzkumných a poradenských projektech pro firmy a další instituce. Mezi klienty FPH patří mnohé české malé a střední podniky, ale i velké společnosti, jako je například Škoda Auto, Česká spořitelna, finanční skupina AXA nebo Seznam.

Firemní vzdělávání

FPH VŠE nabízí MBA program akreditovaný FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) svědčící o vysoké úrovni vzdělávání, které je v souladu s náročnými mezinárodní požadavky. Proto byl tento program oceněn i letos jako třetí nejlepší MBA programu ve střední a východní Evropě v prestižním žebříčku Eduniversal Best Masters & MBA’s ranking. Hlavními kritérii hodnocení jsou reputace programu, možnost kariérního rozvoje a výše platu v prvním zaměstnání po ukončení studia.

FPH VŠE taktéž nabízí vlastní vzdělávací programy pro firmy, mezi naše klienty patří například Metrostav, T-Mobile, TEVA nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kromě toho FPH VŠE poskytuje nadstandardní vzdělávací a tréninkový program Honors Academia určený pro talentované studenty a absolventy, kteří mají zájem dále rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblastech, jako je například management, marketing, leadership atd.

Propojení s praxí

Fakulta si zakládá na propojení výuky s podnikatelskou sférou, je to jedna z našich hlavních priorit. Fakulta má uzavřeny smlouvy s více jak 50 firemními partnery. Mezi ně patří BD Advisory, T-Mobile, Unilever, APOGEO, Metrostav, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto, Hilti EY Advisory, Google, LEGO, HOPI, PWC, L'Oreal, Procter & Gamble, Deloitte, Microsoft, Mary Kay, ČSOB, Ahold, FINEP, RWE, PRE nebo Havel Holásek. Samozřejmostí je i spolupráce s kulturními a uměleckými institucemi. Můžeme jmenovat ministerstvo kultury České republiky, Národní muzeum, Národní památkový ústav nebo Institut umění – Divadelní ústav.

Manažeři předních společností se podílejí na výuce, poskytují konzultace bakalářských a magisterských prací, studentům zprostředkovávají praxe a stáže. Nedílnou součástí jsou i exkurze do firem. Některé předměty probíhají zcela pod taktovkou významných manažerů či ředitelů jako například předmět Shopper Marketing, který vyučuje vice-president společnosti POPAI, či předmět Marketingový výzkum vede CEO společnosti Millward Brown.

Zaměstnavatelé hodnotí absolventy fakulty velmi pozitivně. V roce 2015 se fakulta umístila v žebříčku Škola doporučená zaměstnavateli jako nejlepší ekonomická fakulta v České republice. Podle zástupců 230 nejlepších zaměstnavatelů má FPH VŠE nejlépe připravené absolventy pro současný trh práce ze všech českých ekonomických škol.

Ocenění

Fakulta podnikohospodářská má výbornou pověst mezi zaměstnavateli. Absolventi fakulty jsou ceněnými posilami v pracovních týmech. V roce 2015 se fakulta umístila v žebříčku Škola doporučená zaměstnavateli jako nejlepší ekonomická fakulta v České republice. Podle zástupců 230 zaměstnavatelů má FPH VŠE nejlépe připravené absolventy pro současný trh práce ze všech českých ekonomických škol.

 

logo_skola_doporucena_zamestnavateli

 

Náš MBA program je hodnocen jako třetí nejlepší MBA program ve střední a východní Evropě.

Eduniversal_2015-16

 

Dva z našich programů se pravidelně umisťují v prestižním světovém žebříčku Financial Times pro. V roce 2015 se program International management CEMS umístil na 4. pozici a Management obsadil 72. pozici.

Financial Times