Hledat
Pokročilé hledání
Předmět „Odborná praxe ve firmě“

workFakulta podnikohospodářská otevřela nový volitelný 6kreditový předmět Odborná praxe ve firmě (33F501). Cílem odborné praxe je umožnit studentům aplikovat a ověřit znalosti a dovednosti získané v průběhu navazujícího magisterského studia přímo v podnikové sféře.

V současnosti si mohou studenti vybírat z nabídky praxí u 18 firem a dalších organizací. Nabídka bude ale v průběhu letního semestru postupně rozšiřována. Minimální rozsah praxe je 134 hodin.

V rámci předmětu budou studenti zapojeni do projektů a úkolů řešených ve vybrané firmě či jiné organizaci. Předmět tedy představuje vhodný můstek mezi teoretickým studiem a budoucí profesí studenta. Nabídku aktuálních odborných praxí a informace o přesném průběhu praxe naleznete zde.