Etika, odpovědnost a udržitelnost

Etický kodex VŠE

Zásady odpovědnosti managementu vzdělávací organizace

Jednací řád Etické komise Vysoké školy ekonomické v Praze

Etická komise

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague