Hledat
Pokročilé hledání
Obhajoba doktorské disertační práce

Pokyny k obhajobě disertační práce

Doktorské studium se ukončuje řádným obhájením doktorské disertační práce. Student, který splnil všechny podmínky pro přihlášení k obhajobě disertační práce a vložil její konečnou verzi do informačního systému InSIS, se s indexem dostaví v úředních hodinách ke svojí studijní referentce a dále zde předloží:

  • 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě, oboustranný tisk,
  • 15 x  autoreferát v tištěné podobě - zaslat i v elektronické podobě na adresu adriana.valova@vse.cz,
  • strukturovaný životopis (podepsaný studentem),
  • seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem a studentem) export z databáze: http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/,
  • protokol podepsaný školitelem o výsledku kontroly práce v programu Ephorus (zajistí školitel),
  • dopis děkanovi, v němž student žádá o umožnění obhajoby disertační práce (nezávazný vzor zde),
  • krátkou zprávu školitele o průběhu studia (podepsanou školitelem) (nezávazný vzor zde),
  • vytisknuté potvrzení o vložení práce do systému InSIS (ukázka zde),
  • programy přípravy/ hodnocení doktoranda  za celé studium - týká se doktorandů podle starého opatření děkana (formuláře zde str.4-7).

Student musí veškeré materiály předložit  8 týdnů před konáním obhajoby.

Doktorand nejdříve odevzdá finální verzi práce v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací (v .pdf formátu) v InSIS. Řádné elektronické odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“ Pak teprve lze práci  a ostatní dokumenty odevzdat k obhajobě. (Systém InSIS při odevzdání vyžaduje abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém jazyce.)

Student se nemůže přihlásit na obhajobu pokud neabsolvoval kolokvium/malou obhajobu a SDZ.

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací

Plánované obhajoby

JMÉNO ŠKOLITEL KATEDRA PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
       
       
       
 Ing. Jiří Hájek doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. KSG 21. 2. 2018/13:00/RB 459  
Mgr. Ing. Petr Obergruber  doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. KMIE 18. 12. 2017/8:00/RB 359
Ing. Ondřej Dvouletý, MSc  doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. KPO 12. 12. 2017/11:00/RB 359
Ing. Marek Vich doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. KMPS 12. 12. 2017/12:30/RB 359
Ing. Karel Kňap, MBA prof. Ing. Ivan Nový, CSc. KMPS 15. 11. 2017/13:00/RB 359
Ing. Gabriela Hrubcová prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. KMIE  30. 6. 2017/11:30/RB 359
Ing. Tomasz Bronislaw Czapran prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. KP  28. 6. 2017/10:00/RB 359
Ing. Michal Kolář doc. Ing. Jan Heřman, CSc. KSG  27. 6. 2017/12:00/RB 359
Mgr. Petr Zámečník doc. Ing. Jan Heřman, CSc.  KSG  27. 6. 2017/10:00/RB 359
Ing. Eduard Niko doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. KLOG  21. 6. 2017/14:00/RB 359
Ing. Lukáš Svoboda, MBA doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. KLOG 29. 3. 2017/13:00/RB 359
Ing. Jan Plaček doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. KSG 9. 3. 2017/13:00/RB 436
Ing. Petr Houdek doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. KSG 9. 3. 2017/13:00/RB 436
Mag Mohamed Meeran Mohiadeen Habeeb Mohamed, MBA prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. KP 1. 2. 2017/15:00/RB 436
Pierre Selmke doc. Ing. Jan Heřman, CSc. KSG 25. 1. 2017/14:00/RB 359
Ing. Eva Šrámková doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. KLOG 17. 1. 2017/14:00/RB 359
Mag Mohamed Meeran Mohiadeen Habeeb Mohamed, MBA prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. KP 20. 12. 2016  
Ing. David Kula, MBA prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. KM 13. 12. 2016/13:30/RB 359
Ing. Tomasz Bronislaw Czapran prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. KP 5. 10. 2016/14:00 /RB 359
Ing. Iveta Mackenzie doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. KSG 5. 10. 2016/11:00 /RB 359
Mgr. Martin Kopecký prof. Ing. Ivan Nový, CSc.  KMPS 12. 9. 2016 / 14:00 /RB 459
Mgr. Markéta Dianová, MBA prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. KAM 31. 5. 2016 / 10:00 / RB 459
Ing. Jan Švoma prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. KSG 25. 5. 2016 / 13:00 / RB 359
Ing. Marek Habrnal doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. KSG 27. 4. 2016 / 13:00 / RB 436
Spartak Tulegenov, M.A. doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. KMIE  30. 3. 2016 / 9:00 / RB 359
Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. KSG 30. 3. 2016 / 11:00 / RB 359
Ing. Iveta Mackenzie doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. KSG 30. 3. 2016 / 13:00 / RB 359
Ing. Adam Novák, MBA prof. Ing. Ivan Nový, CSc. KMPS  29. 3. 2016 / 10:00 / RB 359
Mgr. Olga Trčková doc. Ing. Jana Boučková, CSc. KMG 29. 2. 2016 / 14:00 / RB 359
Bc. Jana Filová, MSc doc. Ing. Jana Boučková, CSc. KMG 29. 2. 2016 / 15:30 / RB 359
Ing. Ondřej Kopecký prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. KSG 24. 2. 2016 / 13:00 / RB 359
Ing. Milan Drahoňovský doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. KSG 24. 2. 2016 / 14:00 / RB 359