Termíny

8.6.2017 - CEMS Alumni Soirée

Hledat
Pokročilé hledání
Obhajoba doktorské disertační práce

Pokyny k obhajobě disertační práce

Doktorské studium se ukončuje řádným obhájením doktorské disertační práce. Student, který splnil všechny podmínky pro přihlášení k obhajobě disertační práce a vložil její konečnou verzi do informačního systému InSIS, se s indexem dostaví v úředních hodinách ke svojí studijní referentce a dále zde předloží:

  • 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě, oboustranný tisk,
  • 15 x  autoreferát v tištěné podobě - zaslat i v elektronické podobě na adresu adriana.valova@vse.cz,
  • strukturovaný životopis (podepsaný studentem),
  • seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem a studentem) export z databáze: http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/,
  • protokol podepsaný školitelem o výsledku kontroly práce v programu Ephorus (zajistí školitel),
  • dopis děkanovi, v němž student žádá o umožnění obhajoby disertační práce (nezávazný vzor zde),
  • krátkou zprávu školitele o průběhu studia (podepsanou školitelem) (nezávazný vzor zde),
  • vytisknuté potvrzení o vložení práce do systému InSIS (ukázka zde),
  • programy přípravy/ hodnocení doktoranda  za celé studium - týká se doktorandů podle starého opatření děkana (formuláře zde str.4-7).

Student musí veškeré materiály předložit  8 týdnů před konáním obhajoby.

Doktorand nejdříve odevzdá finální verzi práce v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací (v .pdf formátu) v InSIS. Řádné elektronické odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“ Pak teprve lze práci  a ostatní dokumenty odevzdat k obhajobě. (Systém InSIS při odevzdání vyžaduje abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém jazyce.)

Student se nemůže přihlásit na obhajobu pokud neabsolvoval kolokvium/malou obhajobu a SDZ.

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací

Plánované obhajoby

JMÉNO ŠKOLITEL KATEDRA PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN
Ing. Gabriela Hrubcová prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. KMIE  
Ing. Tomasz Bronislaw Czapran prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. KP  
Ing. Michal Kolář doc. Ing. Jan Heřman, CSc. KSG  27. 6. 2017/12:00/RB 359
Mgr. Petr Zámečník doc. Ing. Jan Heřman, CSc.  KSG  27. 6. 2017/10:00/RB 359
Ing. Eduard Niko doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. KLOG  21. 6. 2017/14:00/RB 359
Ing. Lukáš Svoboda, MBA doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. KLOG 29. 3. 2017/13:00/RB 359
Ing. Jan Plaček doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. KSG 9. 3. 2017/13:00/RB 436
Ing. Petr Houdek doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. KSG 9. 3. 2017/13:00/RB 436
Mag Mohamed Meeran Mohiadeen Habeeb Mohamed, MBA prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. KP 1. 2. 2017/15:00/RB 436
Pierre Selmke doc. Ing. Jan Heřman, CSc. KSG 25. 1. 2017/14:00/RB 359
Ing. Eva Šrámková doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. KLOG 17. 1. 2017/14:00/RB 359
Mag Mohamed Meeran Mohiadeen Habeeb Mohamed, MBA prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. KP 20. 12. 2016  
Ing. David Kula, MBA prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. KM 13. 12. 2016/13:30/RB 359
Ing. Tomasz Bronislaw Czapran prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. KP 5. 10. 2016/14:00 /RB 359
Ing. Iveta Mackenzie doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. KSG 5. 10. 2016/11:00 /RB 359
Mgr. Martin Kopecký prof. Ing. Ivan Nový, CSc.  KMPS 12. 9. 2016 / 14:00 /RB 459
Mgr. Markéta Dianová, MBA prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. KAM 31. 5. 2016 / 10:00 / RB 459
Ing. Jan Švoma prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. KSG 25. 5. 2016 / 13:00 / RB 359
Ing. Marek Habrnal doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. KSG 27. 4. 2016 / 13:00 / RB 436
Spartak Tulegenov, M.A. doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. KMIE  30. 3. 2016 / 9:00 / RB 359
Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. KSG 30. 3. 2016 / 11:00 / RB 359
Ing. Iveta Mackenzie doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. KSG 30. 3. 2016 / 13:00 / RB 359
Ing. Adam Novák, MBA prof. Ing. Ivan Nový, CSc. KMPS  29. 3. 2016 / 10:00 / RB 359
Mgr. Olga Trčková doc. Ing. Jana Boučková, CSc. KMG 29. 2. 2016 / 14:00 / RB 359
Bc. Jana Filová, MSc doc. Ing. Jana Boučková, CSc. KMG 29. 2. 2016 / 15:30 / RB 359
Ing. Ondřej Kopecký prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. KSG 24. 2. 2016 / 13:00 / RB 359
Ing. Milan Drahoňovský doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. KSG 24. 2. 2016 / 14:00 / RB 359