Hledat
Pokročilé hledání
Výjezdy do zahraničí

Oddělení zahraničních styků

Máte li zájem o studium v zahraničí, navštivte v první řadě stránky rektorátního pracoviště Oddělení zahraničních styků (OZS). OZS mimo jiné zajišťuje:

  • Vysílání a přijímání studentů v rámci výměnného programu VŠE, tj. organizace výměny studentů s partnerskými vysokými školami na základě bilaterálních smluv s nimi uzavřených.
  • Organizaci dalších výběrových řízení pro studenty bakalářských a magisterských programů:
    • mezivládní stipendia (stipendia na základě mezinárodních smluv) přidělená VŠE jako kvóta,
    • stipendia přidělená VŠE v rámci sítě CEEPUS,
    • MBA na Bradley University.
  • Poskytování informací o dalších možnostech studia v zahraničí, zprostředkování nabídek zaslaných zahraničními institucemi a organizacemi,
  • Podporu výjezdů studentů doktorských studijních programů (příjem žádostí o finanční podporu VŠE na dlouhodobé výzkumné /studijní pobyty v zahraničí, zprostředkování stipendijních nabídek jiných organizací a institucí apod.).

Další informace

Podrobné informace naleznete na stránkách Oddělení zahraničních styků.

Studijní smlouva (Learning Agreement, LA) – Postup při zařizování Learning Agreement pro studenty FPH

Uznávání předmětů vystudovaných na zahraniční univerzitě:

Zkušenosti studentů

Velice doporučujeme přihlédnout před odjezdem ke zkušenostem studentů, kteří na univerzitě, na níž se chystáte pobývat, již byli v minulosti. Zprávy z mobilit studentů najdete v centrální databázi NAEP.