-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Soutěže

Soutěž o nejlepší publikaci Fakulty podnikohospodářské

Vyhodnocení soutěže

Ostatní soutěže

Interní termín Komu Deadline
Excelentní studentské odborné práce (ESOP)
http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/soutez-esop/vyhlaseni-souteze-esop-2016/ seminární práce 13. června 2016
doc. Lukeš (Ing. O. Machek)
Pokyny k DP: DP s příslušným formulářem do soutěže ESOP převezme Ing. Ondřej Machek (místnost RB351, v případě nepřítomnosti sekretariát KSG RB349) diplomové práce 9. září 2016 (podzim)
doc. Lukeš (Ing. O. Machek)
Pokyny k BP: BP s příslušným formulářem do soutěže ESOP převezme Ing. Ondřej Machek (místnost RB351, v případě nepřítomnosti sekretariát KSG RB349). bakalářské práce 9. září 2016
doc. Lukeš (Ing. O. Machek)
předávání diplomů

listopad
 Práce se odevzdávají jak v písemné tak v elektronické podobě i s formulářem v dokumentu Word (emailem na adresu ondrej.machek@vse.cz nebo na CD)
Soutěž Česká hlava (ještě Statut z r. 2015)
http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/  24. 6. 2016 pí Lašová 30. 6. 2016
5) Cena společnosti ČEZ se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studia –  finanční odměna 70 000 Kč
Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky
http://www.hlavkovanadace.cz/program_2016.php 24. 5. 2016
pí Lašová 31. 7. 2016
1. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.
2. O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.
3. Cena je spojena s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25 000,- Kč pro každého nositele.
4. Návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky zasílají správní radě Nadání rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Rektor Vysokého učení technického v Brně a předseda Akademie věd ČR navrhují kandidátů pět. Termín zaslání návrhů je do 31. 7. 2016.
5. Cena Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu
http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy 24. 6. 2015
pí Lašová 31. 8. 2015
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
(výzvu pro předkládání zveřejní MŠMT nejpozději do 31. července)
20. 9. 2015
pí Lašová 30. 9. 2015
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-3
Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia
http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/cena-rektora-vse-za-prestizni-publikaci/doktorske-studium/ 15.10.2016 doc. Lukeš Ing. Hronová
Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 15.10.2016 doc. Lukeš Ing. Hronová
http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/cena-rektora-vse-za-prestizni-publikaci/