Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

6.2.2018 09:15 - Setkání Research clubu FPH

Hledat
Pokročilé hledání
Projekty IGA2

Související stránky

Je možné ucházet se o vědeckovýzkumné projekty, převážně koncipovány jako dvouleté, s výší rozpočtu 250.000 – 400.000 Kč ročně.

Přihláška se zasílá emailem do 3. března 2017 na adresy lukesm@vse.cz a zároveň na ondrej.machek@vse.cz.

Dokumenty

Aktuálně řešené projekty (do 2017)

Název Hlavní řešitel
Aplikace designového myšlení při odstraňování rozhodovacích chyb doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
Organizační trauma a jeho dopad na výkonnost/engagement zaměstnanců a možnosti jeho ovlivňování Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.
„Best practice” v nestátních neziskových organizacích doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Problematika umístění nových a využívání stávajících logistických objektů (LFLP) s vazbou na management přepravních prostředků (ERM) a management efektivního využití dopravních prostředků (TMS) Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Sustainaible Corporate Responsibility (SCR) doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Projekty ukončené v roce 2016

Název Hlavní řešitel
Národní a firemní konkurenceschopnost z pohledu endogenní modelů ekonomického růstu doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc
Inovace a jejich dopad na udržitelný růst organizace Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Účinek rozvojových intervencí manažerské přípravy ve vztahu k vybraným charakteristikám osobnosti a pozitivním formám leadershipu doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.