Termíny

26.10.2017 11:45 - Seminář Interní grantová soutěž 2018

28.11.2017 09:30 - Workshop Design experimentů

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Projekty TAČR

Aktuální projekty

Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM (2013-2015)

doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D., Ing. Martina Jakl, Ph.D., Ing. Jan Zouhar, Ph.D., Katedra psychologie a sociologie řízení, TAČR – Beta

Na základě zpracovaných informací a analýz zpracovat návrh na zefektivnění podpory podnikatelských aktivit a inovací prostřednictvím nastavení vhodných nástrojů a cílenější podpory podnikatelům v návaznosti na připravované programy podpory MPO i jiných poskytovatelů. Součástí je zpracování analýzy podnikatelské aktivity v ČR metodou GEM, analýza vývoje podnikatelské aktivity a mezinárodní srovnání. Získání dat a informací o tématech sociální podnikání, předávání firem, podpora exportu, podpora snižování energetické náročnosti, design a zdroje inovací.

Výzkumná zpráva z prvního roku řešení