Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na obsazení míst asistent, odborný asistent/docent/profesor

Děkan Fakulty podnikohospodářské vypisuje výběrové řízení na obsazení těchto míst:

 • 1 místo ASISTENTA na Katedře podnikání
  - požadujeme VŠ vzdělání, anglicky plynně slovem i písmem, znalost dalšího světového jazyka na velmi dobré úrovni, pedagogická praxe na VŠ, zahraniční zkušenosti

 • 2 místa ODBORNÉHO ASISTENTA/DOCENTA/PROFESORA na Katedře strategie
  - preferujeme VŠ vzdělání doktorského typu v oboru sociální antropologie nebo sociologie (Ph.D./CSc.), anglicky plynně slovem i písmem

 • 2 místa ODBORNÉHO ASISTENTA na Katedře personalistiky
  - požadujeme VŠ vzdělání znalost doktorského typu (Ph.D./CSc.), znalost alespoň jednoho světového jazyka na velmi dobré úrovni, publikační činnost, min. 5 let odborné praxe, min. 1 rok pedagogické činnosti na VŠ, na první místo je požadováno ukončené právní vzdělání

 • 6 míst ASISTENTA na Katedře managementu
  - požadujeme VŠ a min. zahájené doktorské studium, anglicky plynně slovem i písmem, zaměření: obecný management, obecný management a problematika udržitelnosti, manažerské rozhodování, aplikace behaviorální ekonomie v oblasti organizace a manažerského rozhodování

 • 1 místo ODBORNÉHO ASISTENTA  na Katedře managementu
  - požadujeme VŠ vzdělání doktorského typu, anglicky a rusky plynně slovem i písmem, zaměření na oblast obecného managementu a managementu inovací

Předpokládáme nástup 1. 3. 2016, úvazek podle dohody.

Přihlášky doložené profesním životopisem, dokladem o veděckopedagogických titulech a věděckých hodnostech dle požadavků uvedených u jednotlivých pracovních míst zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na adresu: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, k rukám tajemnice fakulty - Ing. Martiny Poláchové, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.