Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

1.12.2017 - 8.1.2018 - Registrace vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia na FPH

Související stránky

Děkan Fakulty podnikohospodářské rozhodl o bodové hranici přijetí na navazující magisterské obory pro studenty, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, takto:

  • Arts management - 120 b0dů
  • Podniková ekonomika a management - 125 bodů

Úspěšným uchazečům gratulujeme a připomínáme nutnost zapsat se do studia (3. července 2015).

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení Rozhodnutí podat v zákonné lhůtě žádost o přezkoumání rozhodnutí.