27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

31.10.2017 - Snídaně s děkanem

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Den otevřených dveří

DOD2017Den otevřených dveří všech fakult VŠE v Praze se koná v úterý 19. prosince 2017 a v sobotu 24. března 2018 vždy v areálu VŠE v Praze na Žižkově.

Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské se uskuteční v pátek 2. února 2018  ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.

Zájemcům o studium na Fakultě podnikohospodářské se představí nejenom vedení fakulty, ale i její úspěšní studenti. Zájemci získají informace o jednotlivých oborech bakalářského a navazujícího magisterského studia, možnostech studia v zahraničí, provázanosti fakulty s praxí a přijímacím řízení. Zároveň bude představen vzorový studijní plán a bude zde vysvětlen kreditový systém VŠE European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

K dispozici je prezentace ze dne otevřených dveří 2017: prezentace fakulty a oborů studiapostup podání přihlášky.

Sledujte úspěšné příběhy studentů a absolventů FPH.