Termíny

1.6.2017 - 13.8.2017 - Registrace vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání
Den otevřených dveří

DOD2017Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské se konal v pátek 27. ledna 2017  ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.

Zájemcům o studium na Fakultě podnikohospodářské se představilo nejenom vedení fakulty, ale i její úspěšní studenti. Zájemci získali informace o jednotlivých oborech bakalářského a navazujícího magisterského studia, možnostech studia v zahraničí, provázanosti fakulty s praxí a přijímacím řízení. Zároveň byl představen vzorový studijní plán a byl zde vysvětlen kreditový systém VŠE European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

K dispozici je aktuální prezentace ze dne otevřených dveří: prezentace fakulty a oborů studiapostup podání přihlášky.

Sledujte úspěšné příběhy studentů a absolventů FPH.