2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
10.4.2014 Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana FPH

Související stránky

Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana se uskuteční dne 10. 4. 2014 od 17:00 v posluchárně RB 101.

Volební komise AS FPH pro volbu děkana přijala dne 1. 4. 2014 od členů předsednictva AS FPH obálky s přihláškami dvou kandidátů na funkci děkana FPH, které splňují všechny náležitosti dle Volebního řádu pro volbu děkana FPH a dle usnesení AS FPH ze dne 26. 2. 2014. Oba kandidáti jsou absolventy VŠE a v současnosti působí na Fakultě podnikohospodářské jako profesoři ve významných akademických funkcích.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
zastává v současné době funkci proděkanky pro provoz a rozvoj fakulty, dále pak funkci vedoucí katedry podnikové ekonomiky.

Životopis

Programové cíle

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
zastává v současné době funkci proděkana pro vědu, dále pak funkci vedoucího katedry psychologie a sociologie řízení.

Životopis

Programové cíle