2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
10.4.2014 Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana FPH

Související stránky

Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana se uskuteční dne 10. 4. 2014 od 17:00 v posluchárně RB 101.

Volební komise AS FPH pro volbu děkana přijala dne 1. 4. 2014 od členů předsednictva AS FPH obálky s přihláškami dvou kandidátů na funkci děkana FPH, které splňují všechny náležitosti dle Volebního řádu pro volbu děkana FPH a dle usnesení AS FPH ze dne 26. 2. 2014. Oba kandidáti jsou absolventy VŠE a v současnosti působí na Fakultě podnikohospodářské jako profesoři ve významných akademických funkcích.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
zastává v současné době funkci proděkanky pro provoz a rozvoj fakulty, dále pak funkci vedoucí katedry podnikové ekonomiky.

Životopis

Programové cíle

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
zastává v současné době funkci proděkana pro vědu, dále pak funkci vedoucího katedry psychologie a sociologie řízení.

Životopis

Programové cíle