Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
13. 11. 2014: Seminář „Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci“

Související stránky

Ústavně právní výbor PSP ČR pořádá ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou podnikohospodářskou, katedrou podnikové ekonomiky v rámci projektu TA CR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“ seminář Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci.

Čtvrtek 13. 11. 2014 od 8:30 do 12:30 hod.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, místnost č. 205, Sněmovní 1, Praha 1
Vstup pouze s platným občanským průkazem
Seminář se koná bez vložného

Uzávěrka registrací: do 10. 11. 2014
Registrace na adrese: polkovam@psp.cz

Více informací a program (formát PDF)