Hledat
Pokročilé hledání
16.4.2014 Volba děkana FPH

Související stránky

Volba kandidáta na funkci děkana FPH pro funkční období 2014 – 2018 proběhne na zasedání AS FPH dne 16. 4. 2014 v místnosti RB 438 ve 13:00. Kandidáty přihlášenými k této volbě jsou prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. a prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Oba kandidáti jsou absolventy VŠE a v současnosti působí na Fakultě podnikohospodářské jako profesoři ve významných akademických funkcích.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
zastává v současné době funkci proděkanky pro provoz a rozvoj fakulty, dále pak funkci vedoucí katedry podnikové ekonomiky.

Životopis

Programové cíle

Prezentace ze dne 10.4.2014

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
zastává v současné době funkci proděkana pro vědu, dále pak funkci vedoucího katedry psychologie a sociologie řízení.

Životopis

Programové cíle

Prezentace ze dne 10.4.2014

Kandidáta na děkana volí Akademický senát FPH, který má 17 členů. Volba kandidáta na funkci děkana je tajná. Může probíhat maximálně ve třech kolech, přičemž všechna kola musí proběhnout na tomtéž zasedání v jednom dni. Kandidátem na funkci děkana je zvolen ten uchazeč, který získá v daném kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FPH.
Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FPH žádný uchazeč, postupují oba uchazeči do druhého kola. Pokud ve druhém kole opět nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FPH žádný uchazeč, potom oba postupují do kola třetího. Pokud některý z uchazečů v průběhu voleb odstoupí, z hlediska průběhu a výsledků jednotlivých kol voleb se na tuto skutečnost pohlíží, jako by nenastala. Nezíská-li žádný z uchazečů ve třetím kole požadovaný počet hlasů, AS FPH vyhlásí novou volbu.