Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
16.4.2014 Zvolen děkan FPH na funkční období 1.7.2014 – 30.6.2018

Související stránky

16. 4. 2014 - Děkanem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze byl dne 16. dubna 2014 zvolen na čtyřleté funkční období prof. Ing. Ivan Nový, CSc.  Akademický senát FPH má 17 členů. V tajné volbě získal 9 hlasů, 8 hlasů získala jeho protikandidátka prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. vykonává v současné době na Fakultě podnikohospodářské funkci proděkana pro vědu a je vedoucím katedry psychologie a sociologie řízení. Je také akademickým ředitelem ISBM - Mezinárodní školy podnikání a managementu a garantem programu Honors Academia. Od roku 2006 pravidelně hostuje na univerzitě v Regensburgu.

Odborně se specializuje na problematiku sociologie a psychologie řízení, sociologický výzkum, personální řízení, podnikovou kulturu a interkulturální management. V roce 1993 byl habilitován pro obor podniková ekonomika a management a v roce 1998 byl jmenován profesorem. Byl hlavním řešitelem řady mezinárodních projektů, projektů GA ČR a je intenzivně zapojen do spolupráce s praxí.

Životopisprogramové cíle nového děkana FPH