27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

31.10.2017 - Snídaně s děkanem

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vytvořen rozvrh pro studenty 1. ročníků bakalářského studia

Související stránky

Dne 11. července 2014 byl studentům bakalářského studia oboru Arts Managemen a oboru Podniková ekonomika a management vytvořen rozvrh studia (pevný rozvrh). Studentům je zpřístupněn v ISIS v Portálu studenta, volba Registrace/Zápisy. Studenti si do skončení registrací (2. září 2014) doplní jazykový předmět a případný tělocvik.

Nedoporučujeme Vám měnit již přidělené předměty a důkladně zvažte případné přidávání dalších předmětů.