Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
20. 5. 2014: Konference „Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům“ (KPE FPH)

Související stránky

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra podnikové ekonomiky pořádá v rámci projektu TA ČR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“ mezinárodní vědeckou konferenci

Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům

Termín: úterý 20. května 2014 9-17 hod.

Místo: Kongresový sál ČNB, Senovážné nám., Praha 1

Konference se koná bez vložného.

Klíčová slova

  • Insolvence, insolvenční řízení, dotazníkové šetření, krize, restrukturalizace.

Termíny

  • Uzávěrka registrací: do naplnění kapacity sálu, nejpozději do 30. dubna 2014.
  • Odevzdání příspěvků do sborníku: do 30. dubna 2014 k rukám Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D.

Pokyny k příspěvkům

  • Formát: vzor příspěvku – česká verze nebo anglická verze, rozsah: max. 10 normostran
  • Jazyk příspěvku: čeština, slovenština, angličtina
  • Adresa pro zasílání příspěvků: konference_insolvence@vse.cz
  • Přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku příspěvků na CD, kterému bude přiděleno ISBN. Příspěvky procházejí recenzním řízením.

Registrace

Pozvánka v PDF