Firemní partneři

Propojení výuky s praxí je jednou z hlavních priorit fakulty. FPH VŠE má uzavřeny smlouvy s téměř 100 firemními partnery.

Manažeři z těchto a celé řady dalších firem se významným způsobem zapojují do výuky, konzultují diplomové práce, organizují studentské soutěže, zprostředkovávají odborné praxe, podílejí se na výzkumné činnosti fakulty a zajišťují exkurze do firem. V rámci společenské odpovědnosti fakulta spolupracuje např. s organizacemi Centrum Paraple či Spolu dětem.