Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Náš tým

Na výuce kurzů a workshopů se podílejí:

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., VŠE – KMPS

Ing. Helena Hrůzová, CSc., VŠE – KM

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., VŠE – KMPS

PhDr. Hana Košťálová, Kritické myšlení, o. s.

Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D., VŠE – KM

Ing. Hana Lorencová, Ph.D., VŠE – KMPS

PhDr. Simona Měchová, Ph.D., externí lektor

prof. Ing. Ivan Nový, CSc., VŠE – KMPS

MgA. Stanislav Zeman, MBA, externí lektor