Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní informace

Účel Akademického centra

Akademické centrum Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (dále FPH) realizuje poradenskou, vzdělávací, informační a další činnost pro členy akademické obce FPH v oblasti vysokoškolské výuky. Akademické centrum dále poskytuje poradenskou pomoc všem členům akademické obce při řešení jejich nejrůznějších osobních nesnází či pracovních problémů.

Akademické centrum je zaměřeno:

  • na strategickou podporu kvality výuky na VŠE prostřednictvím personálního rozvoje doktorandů a akademických pracovníků VŠE v oblasti pedagogických a sociálně psychologických dovedností a podpory jejich výukové excelence – více informací zde.
  • na podporu studentů, doktorandů a akademických pracovníků ve zvládání psychických nároků vysokoškolského studia či práce na VŠE; podporu při řešení náročných životních situací či rozhodovacích dilemat studentů, spojených s jejich studijním či kariérovým směřováním – více informací zde.

Působnost Akademického centra

Akademické centrum je vnitřním útvarem FPH, který je přímo podřízený děkanovi FPH. Centrum vykonává aktivity uvedené v odstavci výše, a to v prostorách fakulty či školy. K výkonu svých aktivit využívá interní pracovníky fakulty, pracovníky jiných fakult Vysoké školy ekonomické v Praze i externí odborníky.