Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Různé problémy a co s nimi – tipy a doporučení

Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě

Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit!

Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše studium či fungování v pracovním nebo soukromém životě? Následující stránky vám pomohou zorientovat se v možnostech psychologického působení tak, abyste volili co nejefektivnější cestu k jejich řešení.

Psychické problémy můžeme rozdělit podle jejich závažnosti a naléhavosti na čtyři kategorie:

  • Kategorie A – méně závažné problémy, se kterými se dá žít, ale zbytečně obtěžují a vedou k pocitům subjektivní nepohody.
  • Kategorie B – závažnější problémy, které trvají delší dobu (v řádech týdnů až měsíců) a způsobují značnou nepohodu či se projevují ve formě příznaků psychických poruch.
  • Kategorie C – dlouhodobé problémy, které se stále opakují. Nedaří se je někdy zvládat ani s pomocí psychofarmak a projevují se v podobě vážnějších psychických poruch.
  • Kategorie D – náhlé či akutní problémy, které silně narušují běžné fungování ve studiu, práci či volném čase a vyvolávají výrazné zneschopňující příznaky.

V dalším textu se dozvíte, jaká je řešitelnost problémů v jednotlivých kategoriích, jaké konkrétní problémy spadají do uvedených kategorií a jaká odborná zařízení poskytují psychologickou péči.