Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Akademické plénum Fakulty podnikohospodářské

Související stránky

logo_fphDne 17. září 2014 se uskuteční Akademické plénum FPH na které zve všechny zaměstnance děkan fakulty, prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Na programu je představení jeho vize fakulty v následujícím čtyřletém období. Dále zde vystoupí jednotliví proděkani fakulty se svou agendou.

Jedná se o proděkana pro zahraniční vztahy, prof. Ing. Jindřicha Soukupa, CSc., proděkanku pro pedagogickou činnost, doc. Ing. Hanu Mikovcovou, Ph.D., proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium, doc. Ing. Mgr. Martina Lukeše, Ph.D. a proděkana pro spolupráci s praxí a PR, doc. Ing. Miroslava Karlíčka, Ph.D. V neposlední řadě na plénu představí své vize tři noví vedoucí kateder: vedoucí Katedry psychologie a sociologie řízení, doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D., vedoucí Katedry podnikové ekonomiky, doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. a vedoucí Katedry managementu, Ing. Mgr. Stanislav Háša, Ph.D.