Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
B2B Marketing v AJ – nový předmět Katedry marketingu

Libor_MertlV letním semestru Katedra marketingu otevírá nový kurz v angličtině - 3MG633 B2B Marketing. Kurz povede Libor Mertl, zakladatel technologické firmy s více než miliardovým ročním obratem.  

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky B2B marketingu jak na strategické úrovni, tak na úrovni taktiky a implementace.
Nedílnou součástí kurzu je B2B strategicko-taktická simulace Markstrat od firmy StratX, špičky v oboru profesionálního vzdělávání a simulačních her. Studenti budou rozděleni do pětičlenných týmů a budou společně v rámci jednoho týmu pracovat na konkrétních úkolech a řešit konkrétní situace, do kterých se společnost dostane. Jde o reálnou simulaci několikaletého fungování firmy zahrnující tvorbu a vytýčení konkrétní dlouhodobé strategie, její realizaci v čase, reakce na vstup nových konkurentů, sledování dopadů konkrétních rozhodnutí, strategické i taktické korekce podle dané situace a obhajobu postupu před skupinou virtuálních akcionářů - skutečných výkonných ředitelů z praxe. To vše v prostředí B2B trhu.

Kurz staví na základních znalostech marketingu získaných v rámci předchozích kurzů a rozšiřuje je o specifika B2B oblasti. Účastníci si mohou své předchozí i nově nabyté vědomosti a dovednosti procvičit v rámci praktické simulace Markstrat (StratX). Přednášky dávají možnost interakce s vyučujícím či s experty z praxe.