2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Stanovení bodové hranice pro přijetí na bakalářské obory FPH

Související stránky

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. stanovil podmínky pro přijetí na bakalářské obory vyučované v českém jazyce takto: Nutnou podmínkou je složení každé z dílčích přijímacích zkoušek alespoň na 50 bodů. Pro obor Arts management stanovil pro přijetí celkový součet bodů 196 a vyšší, pro obor Podniková ekonomika a management 130 a vyšší.

Gratulujeme všem přijatým ke studiu, pokud jste dosud neodevzdali maturitní vysvědčení a případně nostrifikaci, učiňte tak co nejdříve - kontaktní osobou je paní Hana Dudová, Rajská budova 412.

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o přezkoumání. Vzor žádosti je na fakultních stránkách.