2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia na FPH

Související stránky

Děkan Fakulty podnikohospodářské stanovil pro uchazeče, kteří složili přijímací zkoušku (z každého předmětu získali alespoň 50 bodů), počty bodů potřebné pro přijetí do česky vyučovaných oborů navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 takto:

  • obor Podniková ekonomika a management: 153 bodů,
  • obor Arts Management: 116 bodů.

Úspěšným uchazečům gratulujeme! Připomínáme, že zápis do studia se koná v pátek 11. července 2014 v 10:00 v RB 101.
Neúspěšní uchazeči si po obdržení písemného rozhodnutí (s číslem jednacím) mohou podat písemně (poštou nebo doručením na podatelnu VŠE v přízemí Nové budovy) žádost o přezkoumání rozhodnutí (vzor formuláře je k dispozici zde).