Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do bakalářského studia na FPH

Související stránky

Vedení Fakulty podnikohospodářské rozhodlo o přijetí těch uchazečů o studium oboru Podniková ekonomika a management a oboru Arts Management, kteří složili přijímací zkoušku (z každého dílčího předmětu získali alespoň 50 bodů).

Dosažený počet bodů zjistí každý uchazeč on-line v integrovaném studijním informačním  systému VŠE  - ISIS (po zadání rodného čísla). Všem úspěšným uchazečům gratulujeme k přijetí ke studiu.

Jak mám jako úspěšný uchazeč o studium postupovat?

V ISIS je zobrazen následující výsledek:

B-EM Ekonomika a management
Fakulta podnikohospodářská, obor B-EM-PE Podniková ekonomika a management, forma prezenční
Rozhodnutí: přijat na základě přijímací zkoušky
B-EM Ekonomika a management
Fakulta podnikohospodářská, obor B-EM-AM Arts Management, forma prezenční
Rozhodnutí: přijat na základě přijímací zkoušky

Dostavit se k zápisu ke studiu 8. července 2014. V případě, že se uchazeč nebude ze závažných důvodů moci zápisu do studia osobně zúčastnit, může jej zastoupit jiná osoba na základě plné moci. Pokud se přijatý uchazeč ani jim pověřená osoba zápisu v uvedeném termínu nezúčastní, nebude ke studiu zapsán.

V ISIS je zobrazen následující výsledek:

B-EM Ekonomika a management
Fakulta podnikohospodářská, obor B-EM-PE Podniková ekonomika a management, forma prezenční
Rozhodnutí: Splnil/a jste podmínky přijímacího řízení a po předložení všech požadovaných dokumentů budete přijat/a do studia.
B-EM Ekonomika a management
Fakulta podnikohospodářská, obor B-EM-AM Arts Management, forma prezenční
Rozhodnutí: Splnil/a jste podmínky přijímacího řízení a po předložení všech požadovaných dokumentů budete přijat/a do studia.

Doručit studijní referentce paní Haně Dudové chybějící dokumenty (ověřená kopie maturitního vysvědčení, případně i nostrifikace) v jejích úředních hodinách (pondělí 8:30 - 11:30; středa 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:00 a 15:30 - 17:00; pátek 8:30 - 11:30) nebo při zápisu ke studiu 8. července 2014. V případě, že se uchazeč nebude ze závažných důvodů moci zápisu do studia osobně zúčastnit, může jej zastoupit jiná osoba na základě plné moci. Pokud se přijatý uchazeč ani jim pověřená osoba zápisu v uvedeném termínu nezúčastní, nebude ke studiu zapsán.

Jak mám dále postupovat jako neúspěšný uchazeč o studium?

V ISIS je zobrazen následující výsledek:

B-EM Ekonomika a management
Fakulta podnikohospodářská, obor B-EM-PE Podniková ekonomika a management, forma prezenční
Rozhodnutí: nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky
B-EM Ekonomika a management
Fakulta podnikohospodářská, obor B-EM-AM Arts Management, forma prezenční
Rozhodnutí: nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky

Uchazeč může v tomto případě po přijetí dopisu o nepřijetí požádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Vzor žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí je umístěn na Úřední desce fakulty.

Zveřejnění podrobných výsledků testů

V pátek 20. června byly zveřejněny podrobné výsledky testů - otázky, varianty řešení, zvolená možnost uchazeče a správná možnost. Podrobné vysledky testů zjistí každý uchazeč on-line v integrovaném studijním informačním systému VŠE- ISIS (po zadání rodného čísla).

Nahlížení do testů

Fyzické nahlížení do testů 24. června v místnosti RB 412 v době 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00