2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Call for Papers: CEE in the Changing Business Environment

27. května 2016 se v prostorách VŠE uskuteční mezinárodní konference "Central and Eastern Conference in the Changing Business Environmnent". Konference pořádají společně Fakulta podnikohospodářská a Fakulta mezinárodních vztahů VŠE s Obchodní fakultou Ekonomické univerzity v Bratislavě. Hlavním tématem je pozice regionu střední a východní Evropy v globální ekonomice.

Konference má pět hlavních témat: Mezinárodní marketing, Spotřební chování, Mezinárodní obchod, Mezinárodní finance a obchod a Management.

Anglické abstrakty musejí být podány prostřednictvím webové stránky konference nejpozději do 1. prosince 2015. Limit abstraktu je 250 slov. Celá práce (po schválení abstraktu) musí být odevzdána nejpozději 20. ledna 2016. Rozsah práce je deset stran (pokud na ní pracoval jeden nebo dva autoři), patnáct stran mohou mít práce psané dvěma a více autory.

Konferenční poplatek činí 150 euro.

Více informací naleznete na stránkách konference.