Kontakty

Kancelář

RB 447
Tel.: 224 098 447
E-mail: itfph@vse.cz, prfph@vse.cz

Centrum informatiky
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Lidé

Sekce IT – itfph@vse.cz

Martin Friedmann

Petr Jirků

Tung Nguyen Thanh

Sekce PR – prfph@vse.cz

Aneta Kaslová