Kontakty

Kancelář

místnost RB447
Centrum informatiky
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Lidé

Sekce IT

Email: itfph@vse.cz
Tel.: 224 098 447

Kristián Kislinger
Martin Friedmann
Bc. Tung Nguyen Thanh
Pavel Seidl
Bc. Petr Jirků

Sekce PR

Email: prfph@vse.cz

Hana Kruczková