Kontakty

Kancelář

místnost RB447
Centrum informatiky
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Lidé

Sekce IT

Email: itfph@vse.cz
Tel.: 224 098 447

Bc. Petr Jirků
Martin Friedmann
Bc. Tung Nguyen Thanh

Sekce PR

Email: prfph@vse.cz

Aneta Kaslová