Ephorus

Pozor – licence na Ephorus již nebyla prodloužena. S platností od letního semestru 2019/2020 prosím využijte Validátor VŠE.

——

Ephorus je  systém prevence plagiátorství obsahující vzájemně se doplňující služby, které umožňují porovnávání nahraných dokumentů se zdroji na internetu i ve vlastních databázích. Ephorus automaticky porovnává všechny práce odevzdané do systému lektory FPH s dokumenty na internetu, ostatními dokumenty odevzdanými studenty a dokumenty jiných škol používajících Ephorus. Na Fakultě podnikohospodářské se Ephorus používá od listopadu 2007.

Pro koho je určen?

Centrum informatiky FPH administruje přístupy jednotlivých osob do systému. Bakalářské a diplomové práce vkládá do systému vždy a pouze vedoucí. Účet zakládáme tedy pouze akademickým pracovníkům. Vedoucí následně tiskne certifikát o provedené kontrole, který podepíše, a přiloží k práci před její obhajobou.

Přihlášení

Pro přihlášení do Ephorusu použijte stránku https://www1.ephorus.com a přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem. Pokud účet zřízen ještě nemáte, kontaktujte nás na itfph@vse.cz. 

FPH_Ephorus_login
E-mailová adresa – zadejte svou školní e-mailovou adresu vč. @vse.cz
Heslo – zadejte heslo pro Ephorus (nejde o školení heslo do ISISu nebo sítě VŠE)
Pokud jste svoje heslo zapomněli, můžete využít odkaz „Ztratili jste heslo“. Následně během několika minut obdržíte automaticky vygenerovanou e-mailovou zprávu s vaším heslem.

Nahrávání dokumentů

Po přihlášení se dostanete na stránku Moje dokumenty. Na této stránce vidíte seznam svých dříve nahraných dokumentů (1), můžete zde vkládat další dokumenty ke kontrole plagiátorství pomocí tlačítka Nahrát (2), případně stahovat dříve nahrané dokumenty (3) nebo dokumenty organizovat do složek (4).

FPH_Ephorus_Moje-dokumenty

Po kliknutí na tlačítko Nahrát (2) se zobrazí dialogové okno, kde kliknete na červené tlačítko „Zvolte své dokumenty“. Jakmile v počítači vyberte daný dokument, máte možnost ještě dokument přejmenovat. Doporučujeme nějaké systematicé pojmenování, abyste se v dokumentech později vyznali. Příklady vhodných pojmenování dokumentů: „DP-Holzman.pdf“, „BP_xname00.docx“, nevhodné pojmenování: “Bakalářská práce.docx”, dokument.pdf”. pod zvoleným názvem se vám práce bude zobrazovat v seznamu již nahraných prací a název dokumentu se později zobrazí i na vygenerovaném certifikátu, který přikládáte např. k obhajobě práce.

FPH_Ephorus_Nahrat-dokument

Nahrávat můžete dokumenty ve formátech DOCX, PDF a dalších. Na formátu příliš nezáleží, ale je potřeba nahrát verzi, kterou student odevzdává jako finální. Po tomto kroku již není možné měnit název dokumentu. Ostatní položky necháte ve standardním nastavení a kliknete na červené tlačítko „Nahrát dokument“. Kontrola dokumentu může trvat od několika minut do několika hodin. O jejím dokončení budete informováni e-mailem (přijde z adresy noreply@turnitin.com).

Zpráva o výsledku kontroly

Kliknutím na dokument v seznamu Moje dokumenty (1) se zobrazí zpráva o výsledku kontroly systémem Ephorus. Tato zpráva obsahuje souhrnný přehled (5) i detailní zprávu (6), vám poskytne výsledky prověření plagiátorství.

FPH_Ephorus_Vysledek

Souhrnný přehled podává celkový obraz výsledků a uvádí místa, kde byly aplikací Ephorus zjištěny podobnosti. Detailní zpráva podává stránkové porovnání odevzdaného dokumentu s jednotlivými zdroji.

Generování certifikátu

Ke kvalifikačním pracím se přikládá protokol / certifikát o provedené kontrole Ephorusem. Generování certifikátu se nepatrně liší v závislosti na použitém prohlížeči. Máme vyzkoušeno, že generování funguje spolehlivě v Internet Exploreru, Google Chromu a Mozilla Firefoxu. Pokud ještě nemáte přidánu ikonu / tlačítko Generovat certifikát, návod naleznete zde.

Postup pro generování certifikátu:

  1. Po obdržení e-mailu o ukončení kontroly klikněte v seznamu dokumentů na název dokumentu, zobrazí se zpráva o výsledcích kontroly.
  2. Klikněte na ikonu / tlačítko „Generovat certifikát“ na liště oblíbených záložek.
  3. V dokumentu můžete před tiskem potvrdit / nepotvrdit, že je práce z pohledu plagiátorství v pořádku a vyplnit své jméno, případně další poznámky.

FPH_Ephorus_IE_Generovat-certifikat

Následně se již zobrazí nabídka pro možnost tisku vygenerovaného certifikátu. Vyberete vhodnou tiskárnu a proveďte tisk.

Výsledný soubor pro tisk může nakonec vypadat například takto.

Další podrobné informace o Ephorusu naleznete v uživatelské příručce[PDF].