2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Čestný doktorát prof. Henry Mintzbergovi

Související stránky

10.11.2016

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc., předá profesorovi Henry Mintzbergovi čestný titul „doctor oeconomiae honors causa“ ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v 16.30 hod. ve Vencovského aule. Na tuto slavnostní událost jsou zváni studenti, vyučující, absolventi VŠE i veřejnost. Registrace je nutná.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Udělení čestného titulu profesorovi Henry Minzbergovi zapadá do profilu VŠE jako špičkového vědecko-pedagogického univerzitního pracoviště, kde je rozvíjena nejen ekonomie hlavního proudu, ale rovněž i alternativní ekonomické přístupy, jež mohou napomoci rozpracovávat stávající ekonomické modely. Profesor Mintzberg je přední světový odborník v oblasti managementu. Jeho přínos v rámci této vědní disciplíny není založen na jedné, či dvou úzce profilovaných teoriích. Jeho přístup je velmi obsáhlý a zahrnuje studium všeho, co manažeři dělají a jak to dělají. Hlavní důraz klade profesor Mintzberg na to, že management je aplikací dovedností jednotlivce v rámci systému, nikoliv naopak, a tuto myšlenku zdůrazňuje napříč svými publikacemi. Jeho intelektuální činnost jako hlavního představitele výzkumu v oblasti managementu jako veskrze sociální aktivity může být inspirací pro akademickou obec Vysoké školy ekonomické v Praze.