2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Corporate Social Responsibility v rámci magisterského programu CEMS

CEMS_CSRStudenti magisterského programu CEMS/International Management vyučovaného v anglickém jazyce na Fakultě podnikohospodářské měli v akademickém roce 2015/2016 poprvé možnost účastnit se nového kurzu CSR in Practice. Všechny velké změny začínají malými kroky každého z nás, a proto se vedení programu CEMS na VŠE rozhodlo tuto aktivitu začlenit do curricula. Studentka programu CEMS Darya Hvížďalová se s námi podělila o její zkušenost.

CEMS program nyní nám, studentům, nabízí jedinečnou příležitost – svým chováním můžeme zlepšit život někomu jinému. Měli jsme možnost navštívit Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech nebo některý z dětských domovů. V hospici je poskytována paliativní peče vážně nemocným seniorům. V tomto zařízení zaměstnanci kladou důraz na to, aby během posledních měsíců a dnů každého klienta bylo postaráno nejenom o jeho fyzické, ale také duševní potřeby. Mohli jsme pomáhat s každodenní péčí o místní seniory či zahradničit.

Další z aktivit se odehrává v jednom z dětských domovů, se kterými spolupracuje Tomáš Slavata. Tomáš je sportovec (triatlonista) a jeho komplikované dětství ho přivedlo k myšlence pomáhat dětem z dětských domovů, např. inspirací ke sportování. Tomáš, kromě pořádání sportovních závodů pro znevýhodněné děti, tyto děti přímo navštěvuje v jejich domovech a s našimi studenty připravili několik víkendových programů. Jako studenti vysoké školy máme šanci ukázat dětem, jaké mají možnosti, pokud budou zodpovědně studovat. Pro děti jsme připravili např. interaktivní hodiny angličtiny, hry či vaření mezinárodních jídel. Jazyková bariéra nebyla problém, děti rády naučily česky nehovořící studenty nová slovíčka.

Vedení programu CEMS plánuje aktivity v rámci nového kurzu CSR in Practice dále rozšiřovat. Jako další možnost se nabízí zlepšit naše životní prostředí pomocí úklidu odpadků, popř. navázání spolupráce se sdružením POHODA, které klade důraz na normální život lidí s postižením.

Tato reálná zkušenost budoucích managerů je velmi přínosná. Umožní vnímat život z různých perspektiv, vážit si věcí, které dosud byly pro nás samozřejmé či přehodnotit náš přistup k určitým problémům.

Student, Jakub Macheta z Rakouska, shrnul jeho zážitek z dětského domova v Krompachu pomocí dialogu:

Dítě: „Mluvíš nějak divně“.

Jakub: „Ano, protože jsem cizinec. Jsem z Rakouska a učím se česky.“

Dítě: „Aha. Já jsem také cizinec, jsem z České Lípy.“

„Čili závěrem lze říci, že jsme všichni cizinci hledající svůj domov“ uzavírá svoji zkušenost Jakub.