Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Doktorandi FPH mají řadu mezinárodních příležitostí

FPH nabízí doktorské studium ve dvou studijních oborech - Podniková ekonomika a management a Ekonomie. Pro koho je doktorské studium určeno, se dozvíte v rozhovoru s proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Ing. Mgr. Martinem Lukešem, Ph.D. Přihlášky můžete podat do 15. května 2017.

Pro jaké studenty je doktorské studium vhodné?

Hlavní motivací uchazečů by měla být chuť proniknout hluboko do problematiky, která je zajímá. Vědecky se na ni zaměřit, zkoumat ji, konfrontovat s dosavadními výsledky ve světě a snažit se přidat něco nového. Pokud chcete dělat praktický management, doktorské studium pro vás nemá moc smysl, na to vám stačí magisterský titul. Fakulta hledá na doktorát studenty, kteří jsou aktivní, mají nápady, nebojí se metodologie, budou zkoumat a propracovávat nová témata, kterými se oblast jejich zájmu vyvíjí, ať už jde o marketing, strategii, ekonomii či další oblasti rozvíjené na fakultě. V letošním roce například fakulta podpořila interními granty projekty doktorandů zaměřené na experimenty v oblasti behaviorální ekonomie, problematiku komunitních měn, efektivitu koučování, mediaci ve firmách, efektivnost hudebních klubů nebo na industry 4.0.

Pro koho je určená prezenční forma a pro koho kombinovaná forma doktorského studia?

U doktorandů prezenční formy studia se předpokládá daleko větší podíl na činnosti katedry. Vyučují studenty, účastní se schůzí katedry, intenzivně spolupracují na jejích projektech. Zároveň se předpokládá, že pravděpodobně zůstanou působit v akademické či výzkumné sféře. U studentů kombinované formy studia, kteří nemají povinnost vyučovat, se předpokládá, že pracují na plný úvazek. Zároveň ale chtějí obor, ve kterém se pohybují, poznat detailněji a z vědeckého úhlu pohledu.

To, co já vnímám jako problém kombinovaného studia, je střet priorit. Často jsme svědci toho, že studenti svým způsobem logicky upřednostňují svou práci a mají tendenci odkládat povinnosti doktorského studia na neurčito, až ho nakonec nedodělají.


Jaké je uplatnění doktorandů?     
                                                                                               

Když jsme dělali analýzu, kolik doktorandů zůstává na fakultě, byla to přibližně pětina z úspěšně ukončených. Zbytek nachází uplatnění na jiných vysokých školách, v dalších výzkumných institucích či ve větších firmách, které v oblasti managementu a ekonomie potřebují realizovat výzkumné činnosti. Právě v takovýchto firmách jsou naši doktorandi uznávanými odborníky. Výborné uplatnění mají i jako analytici. Ve firmách s německými vlastníky, kterých je v české ekonomice hodně, je navíc doktorský titul stále vnímán jako plus pro kariéru v top managementu.

Proč došlo před dvěma lety ke změně podmínek studia?

V minulosti bylo doktorské studium určitým pokračováním studia magisterského. To fakulta nechtěla, a proto se rozhodla posouvat doktorské studium směrem k tomu, co je již řadu let zvykem v západní Evropě a USA, tedy směrem k vyšší vědecké kvalitě. Cílem je, aby student věděl, jaký je současný nejvyšší stav poznání v daném oboru, který si vybral pro své studium. Pokusil se ho vztáhnout na vlastní práci a zároveň se zamyslel nad tím, čím k němu on sám může přispět. S tím samozřejmě souvisí i změna toho, co se od doktorandů očekává, zejména ve smyslu kvalitních publikačních výstupů. V tomto ohledu musela nastat také změna na straně fakulty. Ta se snaží nejenom finančně podporovat konfrontaci doktorandů s takzvaným state of the art. Doktorandi se účastní letních škol, odborných konferencí, mohou odjet studovat na pár měsíců na prestižní zahraniční univerzitu, kde budou opět v kontaktu s tím nejlepším, co v daném oboru je. Například v loňském roce jsme měli studenty na Sorbonně v Paříži, na University of St. Gallen ve Švýcarsku, na ESADE v Barceloně či na Erasmus University Rotterdam v Nizozemsku.

DSC_2739Jaké jsou výhody doktorského studia?

Já osobně spatřuji velkou výhodu doktorského studia v příležitosti, kterou dává studentům k tomu, aby se svobodně realizovali. Pokud po skončení vysoké školy nastoupíte do velké firmy, s největší pravděpodobností bude vaše pozice svázána mnoha pravidly a omezeny možnosti toho, co smíte rozvíjet. Doktorské studium vám daleko více umožňuje zabývat se tím, co vás baví a zajímá, pokud jste ochotni to dělat kvalitně z pohledu vědy.

Doporučil byste něco uchazečům o doktorské studium?

Rozhodně bych doporučil, aby se potenciální žadatel o Ph.D. předem podíval, kdo by mohl být nejvhodnějším školitelem. Aby zjistil, jaká má vypsaná témata, jaké zajímavé tuzemské a mezinárodní projekty vedl, v jak kvalitních časopisech publikoval, či jestli spolupracuje s firmami, pokud je spolupráce s firmami pro uchazeče důležitá. Doporučuji přímo za školitelem zajít a téma, které chce uchazeč zpracovávat, s ním konzultovat. Velmi vhodné také je, když má uchazeč již před přijímacím řízením rozmyšlené téma dizertační práce a načtené vědecké články z kvalitních světových časopisů. Zkrátka je potřeba, aby bylo vidět, že má o doktorské studium opravdu zájem.

Jaký je zájem o doktorské studium?

Na fakultě zůstává v posledních pěti letech poměrně stabilní. Bereme přibližně 35 z 50 uchazečů.

Podrobnější informace o doktorském studiu a přijímacím řízení naleznete zde.