2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Druhý ročník programu pro veřejnost „Operations Management“

Operations ManagementFakulta podnikohospodářská VŠE pořádá certifikovaný vzdělávací program Operations Management, který se zaměřuje na eliminaci plýtvání ve všech firemních procesech. Účastníci se seznámí s metodami Kaizen Lean production (5S, Just in Time, Spaghetti diagram, Mizusumashi atd.), s jejichž pomocí mohou snižovat dodací lhůty a zásoby, zvyšovat flexibilitu a produktivitu a optimalizovat kvalitu, a to nejen ve výrobních podnicích, ale i ve službách. Pod vedením zkušených lektorů přitom účastníci implementují jednotlivé metody přímo do vlastní firmy. Součástí programu jsou mimo jiné simulační hry, vizualizace a e-learning.

Vzdělávací program bude probíhat od 1. dubna 2016 do 3. prosince 2016. Cena programu je 48 000,- Kč bez DPH. Absolventi vzdělávacího programu získají certifikát.

  • Podrobný obsah vzdělávacího programu je k dispozici zde.
  • Reference vybraných účastníků jsou k dispozici zde.

Certifikovaný vzdělávací program Operations Management je součástí programu MBA na Fakultě podnikohospodářské VŠE, který se v loňském roce umístil na třetím místě mezi programy MBA v regionu střední a východní Evropy v rámci prestižního žebříčku Eduniversal. Absolventům programu Operations Management budou uznány tři moduly z celkových 11 modulů, které musí být během studia MBA absolvovány. Snížena bude rovněž celková cena za studium MBA (o částku 48 000,- Kč).

„Oceňuji profesionální a zároveň přátelský přístup organizátora, dobře logisticky i organizačně zvládnutý program. Obsah výuky byl pro mě zajímavý a přínosný, nejen proto, že nabídl důkladný vhled do problematiky kvality a přístupu neustálého zlepšování, ale dal mi možnost diskutovat o této problematice s kolegy z různých odvětví, zejména z výroby. Propojil mou praxi obchodního zástupce s pohledem na výrobní procesy, v důsledku čehož jsem získala komplexnější pohled na řízení firmy.“

Adriana Macečková Bašovská, LINET GROUP SE

Přihlášku můžete vyplnit zde.

Více informací naleznete na stránkách Operations Managementu.