2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dva obory Fakulty podnikohospodářské uspěly v žebříčku Financial Times

Financial Times14. 9. 2015 Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Master in Management Ranking 2015“. Magisterský studijní program CEMS se umístil na 4. místě a magisterský studijní program Podniková ekonomika a management na 72. místě. Oba obory nabízí Fakulta podnikohospodářská VŠE.

„Naší ambicí je být nejlepší fakultou zaměřenou na oblast managementu v regionu střední Evropy,“ říká prof. Ing. Ivan Nový, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE. „I proto nyní fakulta vstoupila do náročného procesu mezinárodní akreditace EQUIS, kterou získaly ve světě jen ty nejkvalitnější fakulty orientované na výuku managementu.“

Magisterský program CEMS je společným projektem 29 prestižních vysokých škol a univerzit, které poskytují manažerské vzdělání. Celosvětově CEMS v akademickém roce 2014/2015 studovalo 1128 studentů.

Zájemci o studium CEMS na Fakultě podnikohospodářské procházejí náročným tříkolovým přijímacím řízením, musí ovládat angličtinu a další světový jazyk. Specifikem oboru je úzké propojení s praxí díky spolupráci s více než 60 korporátními partnery. Všichni studenti mají povinnost absolvovat jeden semestr na partnerské vysoké škole a minimálně 10týdenní stáž v zahraničí.

Studijní obor Podniková ekonomika a management se umístil na 72. místě mezi tradičními konkurenty VŠE ve střední Evropě – maďarskou Corvinius University v Budapešti (68. místo) a polskou Warsaw School of Economics (75. místo).

Do hodnocení Financial Times je zařazeno pouze 80 nejlepších oborů. V letošním celosvětovém rankingu se umístily vysoké školy z 25 zemí. Na prvním místě se umístila švýcarská University of St. Gallen, na druhém HEC Paris (Francie) a na třetím Essec Business School (Francie).

Studijní obory ze zemí střední a východní Evropy jsou zastoupeny dvěma polskými vysokými školami, jednou maďarskou, jednou ruskou a VŠE. Z mimoevropských se prosadily studijní obory škol nacházejících se v Austrálii, Kanadě, Číně, Indii, Taiwanu a Brazílii. Tradičně nejúspěšnější byly francouzské (21krát) a britské (14krát) manažerské navazující magisterské studijní obory.

Financial Times global masters in management 2015