Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Fakulta opět ocenila excelentní pedagogy

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE ocenil šest akademických pracovníků fakulty za excelentní pedagogickou činnost v roce 2016.

Mezi oceněnými je Mgr. Mario Kubaš, Ph.D. a Ing. Milan Lindner z Katedry arts managementu, Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D. z Katedry logistiky, Mgr. Marek Novinský z Katedry marketingu, Ing. Michal Andera z Katedry podnikání a Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. z Katedry strategie.

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE, prof. Ing. Ivan Nový, CSc. při předávání diplomů uvedl: „Toto ocenění je vyjádřením skutečnosti, že si vážíme pedagogické profese a zejména těch učitelů, kteří v ní mohou být příkladem.“

Celkem bylo na ocenění „Excelentní pedagog roku“ nominováno 9 pracovníků fakulty. Výběr byl uskutečněn na základě návrhů vedoucích kateder a výsledků studentských anket.