2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Fakulta podnikohospodářská ocenila excelentní pedagogy

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE ocenil sedm akademických pracovníků fakulty za excelentní pedagogickou činnost v roce 2017.
Mezi oceněnými je Ing. Hana Svobodová, Ph.D. z Katedry managementu, Mgr. Marek Novinský z Katedry marketingu, Ing. Marek Stříteský, Ph.D. z Katedry personalistiky a pět vyučujících z Katedry strategie. Jsou jimi Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D., Ing. Aleš Kubíček, Ph.D., Ing. Patrik Sieber, Ph.D, Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. a Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE, prof. Ing. Ivan Nový, CSc. při předávání diplomů uvedl: „Toto ocenění je vyjádřením toho, že si velmi vážíme pedagogické profese a zejména těch učitelů, kteří v ní mohou být příkladem.“

Děkan fakulty dále ocenil Ing. et Ing. Ondřeje Machka, MBA, Ph.D. za vedení vědeckého recenzovaného časopisu Central European Business Review (CEBR). Tento časopis se pod jeho vedením letos zařadil do prestižní databáze Scopus.