Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Fakulta podnikohospodářská v akademickém roce  2014/2015

DSC_2984Připomeňte si vybrané významné události na Fakultě podnikohospodářské v uplynulém akademickém roce.

Červen 2015 - FPH otevřela nový mezinárodní manažerský program MBA, který je plně vyučován v anglickém jazyce. Unikátnost tohoto programu spočívá mimo jiné v tom, že jeden z deseti modulů studia je vždy vyučován v zahraničí.

Květen 2015 - Fakultu podnikohospodářskou navštívil zástupce European Foundation for Management Development (EFMD). Fakulta usiluje o prestižní akreditaci EQUIS, kterou EFMD uděluje. Fakulta tak vstoupila do akreditačního procesu.

Duben 2015 -  Fakultní recenzovaný vědecký časopis Central European Business Review zažádal o indexování v databázi SCOPUS. Cílovou skupinou časopisu jsou akademici, výzkumníci, vrcholoví manažeři, ale i ambiciózní podnikatelé řídící rostoucí podniky.

Březen 2015 – Studenti Fakulty podnikohospodářské jsou dlouhodobě úspěšní při výběru do zahraničního výměnného programu Erasmus. V akademickém roce 2015/2016 vyjede studovat do zahraničí více než 90 studentů magisterského stupně studia a 30 studentů bakalářského stupně studia.

Únor 2015 – V únoru proběhla uzávěrka přihlášek do prestižního magisterského oboru Fakulty podnikohospodářské CEMS MIM (International Management). O prestiži programu svědčí skutečnost, že se na fakultě sešlo 119 přihlášek z 26 zemí celého světa. 80 přihlášených postoupilo do druhého kola, které probíhalo formou „assessment centra“. Přijato bylo 50 studentů.

Leden 2015 – Program MBA Fakulty podnikohospodářské byl vyhodnocen jako třetí nejlepší program MBA ve střední a východní Evropě v prestižním mezinárodním žebříčku Eduniversal.

Prosinec 2014 – Akademický senát Fakulty podnikohospodářské schválil vznik nové katedry, a to Katedry podnikání s platností k 1. 1. 2015. Hlavním cílem katedry je usnadnit studentům začátky a další rozvoj jejich vlastního podnikání. Katedra spolupracuje s nově vzniklým univerzitním podnikatelským akcelerátorem xPORT, kde budou mít studenti možnost realizovat své podnikatelské nápady pod vedením špičkových odporníků z řad akademiků i zástupců praxe.

Listopad 2014 – Děkan Fakulty podnikohospodářské, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., pozval studenty na neformální setkání, Snídani s děkanem. Se studenty debatoval o významných změnách týkajících se fakulty, provázanosti fakulty a její výuky s korporátním sektorem, ale i o problémech, které trápily příchozí studenty. Snídaně s děkanem se bude konat každý semestr.

Říjen 2014 - Fakulta podnikohospodářská podepsala memorandum o spolupráci se zástupcem Fakulty managementu a práva Zurich University of Applied Sciences (ZHAW). Předmětem memoranda byla budoucí spolupráce obou fakult na doktorském programu.

Září 2014 – Magisterské programy Fakulty podnikohospodářské zaznamenaly velký úspěch v prestižním žebříčku Financial Times, ve kterém se nacházejí nejlepší magisterské manažerské programy z celého světa. Obor International Management CEMS se umístil na 5. místě a obor Podniková ekonomika a management na 69. místě.