2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Fakulta podnikohospodářská VŠE zabodovala v soutěži projektových záměrů!

Související stránky

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo podporu 6 novým projektům Fakulty podnikohospodářské!

Ve třetí výzvě programu OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) bylo v rámci 3. prioritní osy zaměřené na vzdělávání na VŠ a VOŠ předloženo 114 záměrů, z toho financováno bylo 42 projektů.

Při tvorbě záměrů byla využita expertíza interních zaměstnanců zejména katedry managementu, kteří jsou zkušenými hodnotiteli projektových záměrů, manažery projektů v akademické i komerční sféře, držiteli profesních certifikací, vyučujícími tematiky strukturálních fondů a projektového řízení.

Většina projektů bude realizována od roku 2011 (některé již od konce roku 2010) a přinesou změny výuky v několika oblastech.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33342 „Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE spoluprací s podniky“ se ve spolupráci s agenturou CzechTrade zaměřuje na cílené studentské stáže v podnicích, tvorbu prakticky zaměřených předmětů a zapojení do mezinárodních sítí škol.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33343 „Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE“ vzdělává vyučující a následně studenty v moderních oblastech jakosti a organizace výroby a služeb včetně kvalifikovaných praxí v této oblasti.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33344 „Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa!“ internacionalizuje předměty fakulty, zvyšuje možnosti zahraničních výjezdů studentů i vyučujících.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33346 „Inovace výuky managementu: vstříc změnám“ inovuje profilové předměty fakulty na bakalářském i magisterském stupni směrem k novým trendům ve výuce managementu.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33330 „Student podnikatel - Program inovace kurzů zaměřených na trénink podnikatelské činnosti a zvýšení předpokladů k úspěšnému podnikání u studentů VŠE“ se zaměřuje na rozvoj podnikatelského myšlení studentů a zprostředkování znalostí a praktických zkušenosti z oblasti podnikání.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/33341 „Nové předměty pro lepší uplatnění studentů VŠE na trhu práce“ se věnuje systematičtější přípravě v oblasti profesního rozvoje studentů, včasné specializace a na získání znalostí a dovedností nezbytných pro úspěšné hledání zaměstnání.

Nové projekty využijí zkušeností aktuálně realizovaných projektů Fakulty podnikohospodářské:

Projekt CZ.2.17/3.1.00/30233 „Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT“ realizovaný od ledna 2009 přinesl členství v programu Microsoft IT Academy, možnost získání odborných certifikací firem Microsoft, Adobe a dalších, nové předměty v oblasti manažerské informatiky.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/32608 „Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace“ realizovaný od března 2010 inovuje výuku projektového řízení ve stávajících předmětech a nových předmětech celé vedlejší specializace včetně předmětů v angličtině. Již proběhlo několik školení vyučujících, dílčí inovace předmětů i vytvoření nového předmětu v angličtině pro program International Management.

Projekt CZ.2.17/3.1.00/32610 „Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE“ se pak zaměřuje na vytvoření systému vzdělávání v oblasti vědecké práce s důrazem na kvalitní vědecké výstupy.

Bližší informace o realizovaných záměrech je možné najít na stránkách http://km.fph.vse.cz/, dále na interních nástěnkách. Zájem o spolupráci ze stran vyučujících, studentů i externích odborníků je vždy vítán.

---

Fakulta podnikohospodářská VŠE je jednou z fakult VŠE. Nabízí vzdělávací programy od bakalářské po doktorskou úroveň v českém i anglickém jazyce. Absolventi jsou připravováni na pozice v managementu, zakládání a rozvoj firem. Kvalitu programů potvrdila mezinárodní akreditace společnosti FIBAA, jakož i umístění v žebříčku Financial Times.

Mimo výuky fakulta realizuje originální výzkum, aktuálně především na téma nové teorie ekonomie a managementu. Zástupci fakulty jsou členy prestižních odborných organizací, mezi přednášejícími a odbornými spolupracovníky fakulty najdeme generální ředitele státních organizací, velkých podniků, podnikatele.

Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz

Kontakt pro média:

Ing. Radovan Kačín

Fakulta podnikohospodářská VŠE

tel: 224098722

e-mail: kacin@vse.cz

Tyto projekty jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti