Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
FPH otevírá nové Centrum digitální transformace

Na Fakultě podnikohospodářské vzniklo Centrum digitální transformace, které poskytuje platformu pro spolupráci odborníků napříč pracovišti Vysoké školy ekonomické s podnikovou sférou. Toto Centrum je zaměřeno na digitální transformaci společnosti, prvky Průmyslu 4.0, Práce 4.0, Vzdělávání 4.0 a další související témata.

Centrum digitální transformace je interdisciplinárním pracovištěm Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Je zaměřené na výzkum společensko-ekonomických jevů v oblasti digitální transformace společnosti a spolupráci se zainteresovanými organizacemi, zejména podnikovou sférou.

Posláním centra je úspěšně spolupracovat s firmami a dalšími partnery na jejich cestě digitální transformací prostřednictvím profesionálního přístupu, který je založený na kombinaci vědecko-výzkumných a praktických znalostí. Centrum zajišťuje šíření znalostí a současného poznání v oblasti digitální transformace společnosti a organizací. Zároveň vytváří platformu pro spolupráci mezi akademickou a podnikovou sférou.

Centrum digitální transformace je součástí Institutu excelence v managementu (IEM) Fakulty podnikohospodářské VŠE. Institut excelence v managementu zajišťuje mimo jiné poradenskou, výzkumnou, vzdělávací, informační, evaluační či expertizní činnost v oblasti firemního managementu a podnikání. K výkonu svých aktivit využívá interní pracovníky fakulty, pracovníky jiných fakult VŠE i externí odborníky.