Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Informační schůzka k nové podobě státní zkoušky ze studijního oboru Management

22.11.2017 11:00

Ve středu 22. listopadu 2017 se od 11:00 na NB B (POZOR, změna) uskuteční informační schůzka týkající se nové podoby státní zkoušky ze studijního oboru Management. Tato změna se týká studentů, kteří se zapsali do magisterského studia v akademickém roce 2015/2016 či později.

Zájemce o účast prosíme o registraci - přihlášení je do O365 - uživatelské jméno je doplněné o @vse.cz.

Stručná informace

Ve studijním plánu je zkouška označena jako MN1.

Zkouška se skládá ze třech okruhů:

  • Marketing, Logistika
  • Strategie, Manažerské rozhodování, Inovace a podnikání
  • Management, Leadership, Personální řízení

Student si vytáhne z každého okruhu jednu otázku, například kombinaci předmětů Logistika, Inovace a podnikání a Personální řízení. Na jejich vypracování bude mít přibližně 60 minut. Vlastní zkouška pak trvá 30 – 45 minut. Novinkou je aplikace otázek na problematiku fiktivního nebo anonymizovaného podniku. Student si tak vytáhne nejenom tři otázky, ale i zmíněný podnik (případovou studii). Cílem této změny je prověření komplexních znalostí a dovedností studenta. Důraz je kladený na propojení teoretických vědomostí s aplikací na zadanou problematiku.

Příkladem je případová studie na pivovar. V zadání jsou uvedeny veškeré informace ohledně podniku, odvětví a k jednotlivým okruhům státní zkoušky - jaké podnik volí distribuční kanály, jestli se potýká s fluktuací zaměstnanců, jaká je struktura řízení atd. Možná otázka z okruhu Marketing a Logistika je marketingová otázka Konkurence a konkurenční strategie. Student by měl napřed stručně popsat teorii, jak se identifikuje konkurence. I tak je dobré pokusit se teorii stáhnout na zadaný příklad. Dále pak může analyzovat situaci pivovaru. Jaký tržní podíl má. Jaké má postavení na trhu, je leaderem, vyzyvatelem, následovníkem či výklenkářem? Jakou strategii by ve své pozici měl zvolit?

V hodnocení nedochází oproti předchozím rokům ke změně. Výkon studenta bude hodnocen jedinou známkou. Pokud v některém z okruhů neprokáže dostatečné znalosti, bude muset celou zkoušku opakovat.

Podrobné okruhy a doporučenou literaturu naleznete v sylabu zkoušky.