2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový akademický ředitel programu CEMS

Související stránky

tyll_tnKe dni 1. července 2014 byl akademickým ředitelem oboru International Management/CEMS jmenován Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. V této funkci tak nahradil doc. Ing. Jiřího Hnilicu, Ph.D., který nyní vykonává funkci prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy.

Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D., je odborným asistentem a zároveň zástupcem vedoucího katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Odbornou specializací Ladislava Tylla jsou především mezinárodní strategie, mezinárodní outsourcing a offshoring, podnikové strategie a hodnocení podnikatelských plánů. Pan Tyll je zároveň akademickým ředitelem cizojazyčných bakalářských studijních oborů Podniková ekonomika a management v ruském a anglickém jazyce (CFM a EPM), které jsou vyučovány na Fakultě podnikohospodářské. Bližší informace o novém akademickém řediteli naleznete v následujícím životopisu.

CEMS – The Global Alliance in Management Education je strategickým sdružením prestižních vysokých škol a univerzit, které poskytují manažerské vzdělání. V současné době tvoří CEMS 29 akademických členů (z každé země může být členem CEMS pouze jedna vysoká škola) a více než 70 partnerů z podnikové praxe (převážně velkých a významných mezinárodních firem). Cílem této aliance je podpořit spoluprací škol a firem rozvoj kvalitního manažerského vzdělávání. Vysoká škola ekonomická v Praze se stala členem této aliance v roce 1998. Hlavním projektem CEMS aliance je společný navazující magisterský studijní program Master in International Management (CEMS MIM). Na VŠE je koncept CEMS MIM východiskem navazujícího magisterského oboru International Management.