2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Kandidát na funkci děkana FPH pro funkční období 2018 – 2022

26. 3. 2018 - Volba kandidáta na funkci děkana FPH pro funkční období 2018 – 2022 proběhne na zasedání AS FPH dne 11. 4. 2018. Jediným kandidátem je prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Volební komise AS FPH pro volbu děkana přijala od členů předsednictva AS FPH obálku s přihláškou kandidáta na funkci děkana FPH, která splňuje všechny náležitosti dle Volebního řádu pro volbu děkana FPH a dle usnesení AS FPH ze dne 21. 2. 2018. Kandidát je absolvent VŠE a v současnosti zastává funkci děkana na Fakultě podnikohospodářské.

Životopis

Programové priority děkana Fakulty podnikohospodářské

Funkční období 2018 – 2022

1.      Stabilizace a doladění organizačních a obsahových změn, které proběhly v předchozích letech. Úpravy klíčových dokumentů a formulářů.

2.      Reakreditace EQUIS a FIBAA, podpora celoškolských akreditací AACSB, NAÚ

3.      Zvýšení kvality pedagogického procesu – obsahová a didaktická inovace předmětů, zajištění návazností a odstranění duplicit, akcentace nových metod výuky, zvýšení váhy výuky v celkovém hodnocení výkonu pedagogických pracovníků, podpora nových učebnic a dalších pedagogických pomůcek.

4.      Transformace Katedry mikroekonomie na Katedru manažerské ekonomie –  zaměření zejména v magisterském stupni studia na výraznější podporu manažerského řízení. Podpora „tvrdých“ přístupů v managementu. Aplikace ekonomických modelů na podnikovou sféru a příprava státních závěrečných zkoušek tak, aby se svojí formou přiblížily státním zkouškám z hlavní specializace PEM.

5.      Obsahová a personální stabilizace oboru Arts management a Katedry arts managementu.

6.      Udržení dosavadního trendu podpory vědy a publikací.

7.      Nabídka MBA studia studentům magisterského stupně studia. V anglickém jazyce, za účasti manažerů z podnikové sféry a ZHAW Zurich. Diplom MBA VŠE Praha – ZHAW Zurich. Zachování akreditace FIBAA i pro tuto formu ne-exekutivní formy MBA. Současně převést program pro talentované studenty Honors Academia do bakalářského studia.

8.      Optimalizovat organizaci celoživotního vzdělávání, iniciovat rozšíření nabídky komerčních kurzů pro firemní klientelu, zvážit/zahájit akreditaci AMBA.

9.      Pokračování personálního zajištění a profesionalizace podpůrných činností fakulty (organizační, administrativní, finanční, projektový servis).

10.  Pokračování v internacionalizaci FPH ve smyslu zahraničních pracovníků, zejména pro oblast výuky cizojazyčných programů, vědy a výzkumu. Zlepšení organizace výuky cizojazyčných doktorandů.

                        KVALITA naší práce, ROZVOJ fakulty, SPOKOJENOST zaměstnanců a studentů

 

V Praze dne 14. 03. 2018                                               Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.