Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
KMPS otevírá v ZS 2018/2019 volitelný kurz 3PS622 Sociology

Volitelný kurz 3PS622 Sociology vyučovaný v angličtině povede Sara Karimzadeh z Tabriz University, Iran. Zabývat se bude inovativním výzkumem v oblasti společenské odpovědnosti podniků (CSR).

Kurz se skládá ze dvou vzájemně propojených částí. V první části je pozornost zaměřena na historii, vývoj, principy a různé přístupy společenské odpovědnosti podniků a dále na pojmy, teorii a typy společenské odpovědnosti, které pomáhají propagovat myšlenku odpovědnosti v různých situacích. Ve druhé části kurzu je hlavní důraz kladen na inovativní výzkum, jeho kořeny, koncepci a roli v soudobé společnosti. Cílem kurzu je  poukázat na význam inovačního výzkumu - nejen z pohledu laboratorního prostředí, ale také z hlediska přirozeného prostředí a společnosti. Kapacita kurzu je 20 studentů. Detailní informace o kurzu jsou k dispozici na InSISu.