Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Letní školy na Fakultě podnikohospodářské

Fakulta podnikohospodářská pořádá v termínu 1. – 13. července 2018 dvě letní školy, které se budou konat na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Letní škola „Blue Ocean strategy in the context of digital disruption“ cílí na porozumění zákazníkům a navrhování inovativních podnikatelských modelů za užití Blue Ocean Strategy metodologie a nástrojů. Blue Ocean Strategy je založena na myšlence, že každý podnik může dosahovat vyššího zisku vytvářením nové poptávky v nesoutěžním trhu (tzv. modrém oceánu) mnohem snadněji než soupeřením s konkurencí na existujících trzích.

Druhá letní škola s názvem „Design for the business of change“ poskytne svým studentům kompletní vhled do společenských problémů při formování strategie a strategických změn v organizaci. Studenti se zároveň seznámí s klíčovými cíli, postupy a metodami design thinkingu a etnografického výzkumu za účelem realizace a vyhodnocení vlastního etnografického výzkumu a následného využití výsledků při procesu design thinkingu.

Cena každé letní školy je 1 650 Eur (v případě časné registrace 1 550 Eur – poplatek musí být uhrazen do konce 30. dubna 2018). V případě zájmu o letní školu se nezapomeňte registrovat.

Letní školy na Fakultě podnikohospodářské se budou konat od 1. do 13. července 2018 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více informací zde.

Kontaktní osoba: Šárka Otčenášková, sarka.otcenaskova@vse.cz